Αρχική Σελίδα www.multilingual.gr   
 
Ιερά Οδός 227 - ΑΙΓΑΛΕΩ, Μετρό, τηλ.: 210-5988008          Π.Τσαλδάρη & Θήρας 4 - ΑΜΦΙΑΛΗ, τηλ.: 210-4002750          Πλ. Δαβάκη19 - ΝΙΚΑΙΑ, τηλ.: 210-4934010          Εμμ. Μπενάκη 66 & Κεφαληνίας - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, τηλ.: 210-4003616          ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ECDL
ΠΤΥΧΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

First Certificate in English - FCE

Η εξέταση First Certificate in English (FCE) του Cambridge αποτελεί το τρίτο επίπεδο των εξετάσεων Cambridge για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages - ESOL). Είναι μια εξέταση ανωτέρου μέσου επιπέδου που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες και διαπιστώνει την ικανότητα του υποψηφίου να χειρίζεται με αυτοπεποίθηση ένα εύρος γραπτών και προφορικών επικοινωνιακών περιστάσεων.
Certificate in Advanced English - CAE

Η εξέταση Certificate in Advanced English (CAE) του Cambridge αποτελεί το τέταρτο επίπεδο των εξετάσεων του Cambridge για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages - ESOL). Είναι μια εξέταση προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχεί στο Επίπεδο C1 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.
Certificate of Proficiency in English - CPE

Η εξέταση Certificate of Proficiency in English (CPE) του Cambridge αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των εξετάσεων του Cambridge για άτομα που μαθαίνουν αγγλικά ως δεύτερη γλώσσα (English for Speakers of Other Languages - ESOL). Είναι μια εξέταση προχωρημένου επιπέδου που αντιστοιχεί στο Επίπεδο C2 του κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες.
Examination of the certificate of competency in English (ECCE)

Το πτυχίο ECCE είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας και αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 (ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ) του Κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.
Examination of the certificate of proficiency in English (ECPE)

Το πτυχίο ECPE είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας και αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2 (ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ) του Κοινού Ευρωπαικού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για τις σύγχρονες γλώσσες. Είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Οι κάτοχοί του μπορούν να αποκτήσουν την επάρκεια για την διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.

Οι εξετάσεις διεξάγονται μία φορά το χρόνο σε δύο στάδια:
  • Προκαταρκτική εξέταση (Preliminary Test) (τέλη Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου).
  • Τελική εξέταση (Final Examination) (τέλη Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου).


Test of English for International Communication (TOEIC)

To TOEIC είναι ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που απονέμεται (για την Ελλάδα) από την Ελληνοαμερικανική 'Ενωση και δίνει στον κάτοχό του τη δυνατότητα της καλής επικοινωνίας στη διεθνή αγορά εργασίας. Αντιστοιχεί, ανάλογα με τη βαθμολογία που επιτυγχάνει ο εξεταζόμενος σε μέτρια, καλή, πολύ καλή και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες που θέλουν γρήγορα να πιστοποιήσουν το επίπεδο της αγγλικής γλώσσας. Οι εξετάσεις διεξάγονται μία φορά την εβδομάδα και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή, συμπληρώνοντας την αίτησή τους, περίπου 2 εβδομάδες πριν.


Πτυχία EDEXCEL

 


Levels 2, 3, 4, 5

Είναι εξετάσεις που διοργανώνονται από το Παν/μιο του Λονδίνου και στην Ελλάδα διεξάγονται με τη βοήθεια του Palso. Διακρίνονται σε 4 επίπεδα (levels 2, 3, 4, 5) και δίνονται δύο φορές το χρόνο (Δεκέμβριος - Μάιος).


Test Of English as a Foreign Language (TOEFL)

Το TOEFL ζητείται από φοιτητές που η μητρική τους γλώσσα δεν είναι τα αγγλικά και που πρόκειται να κάνουν είτε προπτυχιακές είτε μεταπτυχιακές σπουδές σε αγγλόφωνα Πανεπιστήμια. Εκτός από τα Πανεπιστήμια στη Βόρεια Αμερική, στη Βρετανία, την Αυστραλία και στον Καναδά, πολλά άλλα Πανεπιστήμια ή Κολλέγια στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα, που χρησιμοποιούν τα αγγλικά ως γλώσσα διδασκαλίας, ζητούν επίσης το TOEFL


International English Language Testing System Test (IELTS)

Το IELTS αποτελεί προϋπόθεση για εισαγωγή για προπτυχιακές ή και μεταπτυχιακές σπουδές, επαγγελματικούς συλλόγους, κρατικούς φορείς καθώς και βασικό στοιχείο της διαδικασίας για αλλοδαπούς που ακολουθείται σε ορισμένες χώρες. Είναι αποδεικτικό στοιχείο του επιπέδου γνώσεων των Αγγλικών αλλά όχι πτυχίο εφ' όρου ζωής. Συνήθως η διάρκεια του περιορίζεται στα 2 χρόνια.

Powered & Supported by TSWD