Αρχική Σελίδα www.multilingual.gr   
 
Ιερά Οδός 227 - ΑΙΓΑΛΕΩ, Μετρό, τηλ.: 210-5988008          Π.Τσαλδάρη & Θήρας 4 - ΑΜΦΙΑΛΗ, τηλ.: 210-4002750          Πλ. Δαβάκη19 - ΝΙΚΑΙΑ, τηλ.: 210-4934010          Εμμ. Μπενάκη 66 & Κεφαληνίας - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, τηλ.: 210-4003616          ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ECDL
ΠΤΥΧΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

A1. ZERTIFIKAT DEUTSCH-GOETHE
Ο κάτοχος του διπλώματος Α1 μπορεί να κατανοεί και να χρησιμοποιεί οικείες και καθημερινές εκφράσεις και να διατυπώνει με απλό τρόπο συγκεκριμένες ανάγκες του. Μπορεί να αυτοσυστήνεται ή να συστήνει άλλο πρόσωπο, να θέτει προσωπικές ερωτήσεις σε κάποιον (π.χ., για τον τόπο κατοικίας του, τις σχέσεις του, πράγματα που του ανήκουν) και να απαντά σε ανάλογες ερωτήσεις. Μπορεί να επικοινωνεί με απλά λόγια, αν ο συνομιλητής του μιλά αργά και καθαρά και δείχνει συνεργάσιμος.

A2. ZERTIFIKAT DEUTSCH-GOETHE
Ο κάτοχος του διπλώματος Α2 μπορεί να κατανοεί μεμονωμένες λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά για καθημερινά και οικεία θέματα (π.χ., απλές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, στενό περιβάλλον, εργασία). Μπορεί να επικοινωνεί κατά τη διεκπεραίωση απλών και συνηθισμένων εργασιών που απαιτούν μόνο μια απλή ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα οικεία και καθημερινά. Μπορεί να περιγράφει με απλά λόγια την κατάρτισή του και το στενό του περιβάλλον και να αναφέρεται σε θέματα που αφορούν στις άμεσες ανάγκες του.

B1. ZERTIFIKAT DEUTSCH-GOETHE
Ο κάτοχος του διπλώματος Β1 μπορεί να κατανοεί τα σημαντικά σημεία θεμάτων οικείων σχετικά µε την εργασία, το σχολείο, την αναψυχή, κτλ, όταν ο ομιλητής χρησιμοποιεί µε σαφήνεια την καθιερωμένη γλώσσα. Μπορεί να τα καταφέρει στις περισσότερες καταστάσεις που θα συναντήσει σε ένα ταξίδι σε περιοχή όπου ομιλείται η γερμανική γλώσσα. Μπορεί να εκφέρει ένα λόγο απλό και συγκροτημένο σε θέματα οικεία και σε θέματα του ενδιαφέροντός του.

B2. MITTELSTUFE I-GOETHE
Ο κάτοχος του διπλώματος Β2 μπορεί να κατανοεί το ουσιαστικό περιεχόμενο συγκεκριμένων ή αφηρημένων θεμάτων ενός πολύπλοκου κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών όρων που σχετίζονται µε την ειδικότητά του. Μπορεί να επικοινωνεί µε αυθορμητισμό και άνεση, σε βαθµό που να συζητά στα γερμανικά χωρίς προσκόμματα. Μπορεί να εκφράζεται µε σαφήνεια και λεπτομέρειες για µια μεγάλη ποικιλία θεμάτων.

C1.MITTELSTUFE II-GOETHE
Ο κάτοχος του διπλώματος C1 μπορεί να κατανοεί µια μεγάλη ποικιλία μακροσκελών και απαιτητικών κειμένων, καθώς και των έμμεσων νοημάτων τους. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και άνετα, δίχως να δίνει την εντύπωση ότι ψάχνει να βρει τις λέξεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα µε τρόπο αποτελεσματικό και ευέλικτο στην κοινωνική, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή του ζωή. Μπορεί να εκφράζεται για πολύπλοκα θέματα µε τρόπο άνετο και λόγο ορθά δομημένο.

C2. KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (K.D.S.)-GOETHE
Ο κάτοχος του διπλώματος C2 μπορεί να κατανοεί, δίχως προσπάθεια σχεδόν ότι διαβάζει ή ακούει. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα, άνετα και µε ακρίβεια και να χειρίζεται τις λεπτές νοηματικές αποχρώσεις, όταν αναφέρεται σε πολύπλοκα θέματα.

C2+GROSSES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (G.D.S.)-GOETHE
Το C2+ Gro?e Deutsche Sprachdiplom (GDS) έχει τις υψηλότερες δυνατές απαιτήσεις γλωσσικής ικανότητας απ' ότι όλες οι άλλες εξετάσεις του Goethe-Institut. Βρίσκεται πάνω από το έκτο και ανώτατο επίπεδο (Γ2).

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση μπορείτε για παράδειγμα:
  1. να αποδείξετε ότι διαθέτετε εξαιρετικές γλωσσικές γνώσεις
  2. να ερμηνεύετε τη γλώσσα και το ύφος λογοτεχνικών και επιστημονικών κειμένων και να απαντάτε με τον ενδεδειγμένο τρόπο σε ερωτήσεις πάνω σ' αυτά
  3. να κατέχετε την επίσημη γερμανική γλώσσα στο ανώτατο δυνατό γλωσσικό επίπεδο


Powered & Supported by TSWD