Αρχική Σελίδα www.multilingual.gr   
 
Ιερά Οδός 227 - ΑΙΓΑΛΕΩ, Μετρό, τηλ.: 210-5988008          Π.Τσαλδάρη & Θήρας 4 - ΑΜΦΙΑΛΗ, τηλ.: 210-4002750          Πλ. Δαβάκη19 - ΝΙΚΑΙΑ, τηλ.: 210-4934010          Εμμ. Μπενάκη 66 & Κεφαληνίας - ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, τηλ.: 210-4003616          ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ECDL
ΠΤΥΧΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ

TÖMER:

HSK - Βασικό Επίπεδο (Temel Seviye)
Σε αυτό το επίπεδο ο σπουδαστής αποκτά μια πρώτη εξοικείωση με την τουρκική γλώσσα. Παράλληλα, ο σπουδαστής ενημερώνεται για τον τρόπο ζωής στη σύγχρονη Τουρκία και έρχεται σε επαφή με την κουλτούρα της. Πέρα από το αλφάβητο, διδάσκεται τις βασικές γραμματικές δομές και έναν ικανοποιητικό όγκο λεξιλογίου. Στόχος είναι να μπορεί να κατανοεί και να συμμετέχει σε ένα πλήθος καταστάσεων της καθημερινότητας, όπως να απευθύνει χαιρετισμούς, να κάνει συστάσεις, να συμμετέχει σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, να κάνει δοσοληψίες σε ένα κατάστημα κ.ά. Υπάρχουν δύο επίπεδα για το πτυχίο Temel. To Temel 2 (KATILIM BELGESİ), που αντιστοιχεί στο επίπεδο Α1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού πλαισίου και το Temel 4 (SERTİFİKA), που αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού πλαισίου.

Μέσο Επίπεδο (Orta Seviye)
Τα μαθήματα αυτού του επιπέδου αποβλέπουν στην εκμάθηση δυσκολότερων γραμματικών και συντακτικών δομών της τουρκικής γλώσσας. Επιπλέον, επεκτείνεται η γνώση του λεξιλογίου, διδάσκονται ιδιωματισμοί, και βελτιώνεται η έκφραση μέσω γραπτού λόγου. Στόχος είναι ο σπουδαστής να μπορεί να συνθέτει σύντομα απλά κείμενα (μικρές περιγραφικές εκθέσεις) και να κατανοεί σε μεγάλο βαθμό άρθρα από περιοδικά και εφημερίδες. Τέλος, σε επίπεδο προφορικού λόγου αναμένεται να είναι ικανός να επικοινωνεί με ευχέρεια σε πιο σύνθετες καταστάσεις της καθημερινότητας, όπως συναλλαγές με υπηρεσίες, χρήση μέσων μεταφοράς, συνομιλίες σε ξενοδοχεία, καταστήματα, εστιατόρια κ.ά. Το πτυχίο Orta 4 (SERTİFİKA), αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Ανώτερο επίπεδο (Yüksek Seviye)
Στο επίπεδο αυτό ο σπουδαστής τελειοποιεί τις γνώσεις του στα Τούρκικα. Επιδιώκεται ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου, η βελτίωση της προφοράς, η εκμάθηση πιο σύνθετων γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Ο σπουδαστής τελειώνοντας αυτόν τον κύκλο μαθημάτων είναι σε θέση να εκφράζει την προσωπική του άποψη για μια ποικιλία θεμάτων. Ακόμα μπορεί να κατανοεί πιο σύνθετα κείμενα (από τη λογοτεχνία, τον τύπο, επιστημονικά κείμενα, αθλητικά κ.ά.). Το Yüksek Seviye χωρίζεται επίσης σε δύο επίπεδα. Το Yüksek 2 (SERTİFİKA), που αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού πλαισίου και το επίπεδο Yüksek 4 (DİPLOM), που αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Powered & Supported by TSWD